Kontakt

Powiatowy Zespół Placówek

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk

im. Polskich Olimpijczyków

 
ul. Grunwaldzka 220
43-374 Buczkowice
tel./fax (33) 817-73-00
e-mail: szkola@smsszczyrk.pl 
NIP: 937-25-00-838
 

PRACA SEKRETARIATU:
Agnieszka Skaziak – Samodzielny referent
8.00-16.00
Dorota Gluza – Sekretarz Szkoły
8.00-14.00
 

PRZYDATNE LINKI:
 
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej https://powiat.bielsko.pl/
Polski Związek Narciarski https://pzn.pl/
Ministerstwo Sportu https://www.gov.pl/web/sport
Ministerstwo Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja
Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/
Międzynarodowa Federacja Narciarska https://www.fis-ski.com/
Portal internetowy Skipol.pl https://skipol.pl/
Portal internetowy Skijumping.pl https://www.skijumping.pl/

 

Sponsorzy
Partnerzy