O szkole

Zarówno Szkoła Podstawowa, jak i Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego są szkołami publicznymi, podległymi w całości Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej. Nasza placówka szkoli aktualnie uczniów-zawodników w następujących dyscyplinach sportowych:

  • skoki narciarskie,
  • biegi narciarskie,
  • kombinacja norweska,
  • konkurencje alpejskie.

 

Organizacja i przebieg kształcenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego stwarzają możliwość uczącej się w niej młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności sportowych na kolejnych poziomach edukacji, a jej absolwentom szansę kontynuowania nauki na Akademii Wychowania Fizycznego lub innych wyższych uczelniach. Zawodnicy objęci są fachową opieką trenerską przy wsparciu psychologa, fizjologa i dietetyka sportu.

 

W skład placówki wchodzi obecnie również Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Hondrasik" w Szczyrku. Powiatowy Zespół Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk składa się więc z:

  • Szkoła Podstawowa Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk,
  • Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk,
  • Internatu,
  • Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Hondrasik" w Szczyrku przy ul. Sportowej 2.

 

MISJA SZKOŁY

Sponsorzy
Partnerzy