Nauczyciele

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum 

mgr Jarosław Konior

 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum 

mgr Małgorzata Laszczak

 

Przedmiot Szkoła Podstawowa Liceum
Język polski mgr Barbara Kuzdrowska

mgr Joanna Foryś

mgr Barbara Kuzdrowska

Język angielski mgr Katarzyna Byrdy

mgr Elżbieta Pinkawa

mgr Katarzyna Byrdy

Język niemiecki mgr Iwona Męcner mgr Iwona Męcner
Historia mgr Gabriela Kania mgr Gabriela Kania
Wiedza o społeczeństwie mgr Gabriela Kania mgr Gabriela Kania
Wiedza o kulturze ------------------- mgr Bronisława Omańska
Matematyka

mgr Małgorzata Laszczak

mgr Justyna Siwek-Hulbój

mgr Małgorzata Laszczak

mgr Ewa Piecuch

Biologia mgr Patrycja Pawełek mgr Patrycja Pawełek
Geografia mgr Dariusz Binda mgr Dariusz Binda
Chemia mgr Patrycja Pawełek mgr Patrycja Pawełek
Fizyka mgr Justyna Siwek-Hulbój mgr Justyna Siwek-Hulbój
Plastyka mgr Bronisława Omańska -------------------
Zajęcia techniczne mgr Dariusz Binda -------------------
Informatyka mgr Dariusz Binda mgr Dariusz Binda
Muzyka mgr Bronisława Omańska

-------------------

 

Filozofia ------------------- mgr Joanna Foryś
Przedsiębiorczość ------------------- mgr Barbara Kuzdrowska
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Beata Szymańczak mgr Beata Szymańczak
Wychowanie fizyczne

mgr Marek Klęczek

mgr Wojciech Tomasiak

mgr Eliza Kliś

mgr Jarosław Konior

mgr Marek Klęczek

Doradztwo zawodowe mgr Barbara Kuzdrowska -------------------
Religia katolicka ks. Andrzej Sander ks. Andrzej Sander
 
Religia ewangelicka mgr Jan Byrt mgr Jan Byrt
Pedagog szkolny mgr Anna Śliwiany-Setla

mgr Anna Śliwiany-Setla

 

 

Internat

    Stanowisko
mgr Tadeusz Zajdlicz Kierownik internatu
mgr Dariusz Binda Wychowawca w internacie
mgr Barbara Kuzdrowska Wychowawca w internacie
mgr Eliza Kliś Wychowawca w internacie
mgr Krzysztof Nikiel Wychowawca w internacie
mgr Sławomir Hankus Wychowawca w internacie
mgr Anna Śliwiany-Setla Wychowawca w internacie
mgr Wojciech Tomasiak Wychowawca w internacie
mgr Krzysztof Wańczyk Wychowawca w internacie
mgr Tomasz Wysocki Wychowawca w internacie
mgr Patrycja Pawełek Wychowawca w internacie


 

Sponsorzy
Partnerzy