Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

  • PRZEWODNICZĄCY – ARTUR PAWŁOWSKI
  • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – EWA SARLEJ-GLUZA
  • SEKRETARZ – JOLANTA HABDAS


KOMISJA REWIZYJNA:

  • BOŻENA DEMKOWSKA


DOBROWOLNE WPŁATY NA KONTO RADY RODZICÓW - 29 813 3000 3000 0717 1200 00001

Sponsorzy
Partnerzy