Historia szkoły

Działacze sportowi z regionu Podbeskidzia dążyli do utworzenia w rejonie Beskidów szkoły sportowej. Efektem tych starań było powołanie w 1977 roku dwóch szkół podstawowych sportów zimowych: w Szczyrku oraz w Istebnej.

W połowie lat osiemdziesiątych szkoły te opuścili pierwsi absolwenci. Wśród nich było wielu utalentowanych zawodników, rokujących nadzieję na dalszy rozwój. Stało się to podłożem do podjęcia idei utworzenia średniej szkoły o profilu sportowym. Placówka ta zapewnić miała możliwość kontynuacji dalszego kształcenia i treningu, rozpoczętego jeszcze w sportowej "podstawówce". Projekt ten został pozytywnie przyjęty przez samorząd, rodziców oraz samych zainteresowanych, czyli zawodników. Średnie szkoły mistrzostwa sportowego, funkcjonujące w innych rejonach kraju, stanowiły bowiem znakomity przykład umiejętnego wykorzystania w procesie kształcenia i rozwoju sportowego. Jedną z nich było zakopiańskie liceum, do którego uczęszczało kilku sportowców z naszego terenu. Był to również istotny argument na rzecz utworzenia takiej placówki na Podbeskidziu.

Zwolennicy projektu twierdzili, że w tak popularnym ośrodku narciarskim, bogatym w obiekty sportowe i tradycje, jakim bez wątpienia jest Szczyrk, utworzenie szkoły mistrzostwa sportowego jest nieodzowne. Niestety, podstawowym problemem był brak środków finansowych i obiektu, gdzie taka szkoła mogłaby się mieścić. Sytuację skomplikował, pod koniec lat 80. i na początku 90., trudny okres transformacji ustrojowej, który doprowadził do likwidacji szkoły sportów zimowych w Szczyrku oraz odsunął na dalszy plan powołanie szkoły średniej. Posunięcie to wywołało wiele negatywnych skutków. Uczniowie musieli zrezygnować z uprawiania sportu, trenerzy zaprzestać pracy z młodzieżą, ucierpiał także wizerunek i prestiż regionu.


Po kilku latach środowisko sportowe, w osobach Stefana Zubera oraz Tadeusza Pilarza, wznowiło działania na rzecz powołania liceum o profilu sportowym w Szczyrku. Prace związane z utworzeniem szkoły rozpoczęła w 1998 roku pani Urszula Śliwa-Gluza, 6-krotna mistrzyni Polski juniorów w narciarstwie alpejskim, członek kadry narodowej Polski juniorów w latach 60., w latach 1982-1993 wicedyrektor ds. sportowych w Szkole Sportów Zimowych w Szczyrku, a w latach 90. wiceprezes BOZN. Efektem tych prac było utworzenie w roku szkolnym 1999/2000 Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Polskiego Związku Narciarskiego w Szczyrku, którego pierwszym dyrektorem została wspomniana Urszula Śliwa-Gluza.

Była to szkoła średnia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, przygotowująca młodzież do egzaminu dojrzałości oraz do podjęcia studiów wyższych w wybranych przez naszych absolwentów uczelniach. Nauka odbywała się w budynku ZSPiG nr 1 w Szczyrku przy ul. Szkolnej 9, a internat znajdował się w hotelu COS ?Harnaś? w Szczyrku przy ul. Plażowej 8. Umiejscowiono tam również siedzibę dyrekcji szkoły i administracji.

Edukacja w Liceum trwała osiem semestrów, a więc pełne 4 lata. Szkoła powołana została jako placówka profilowana o kierunku sportowym. W tym czasie kształciła uczniów uprawiających kilka dyscyplin sportu: biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinację norweską, konkurencje alpejskie, snowboard i saneczkarstwo na torach naturalnych.


W roku szkolnym 1999/2000 zostały powołane dwie klasy. W następnym 2000/2001 powołano kolejną, trzecią klasę. W sumie w trzech klasach uczyło się 46 młodych sportowców z całej Polski. W maju 2002 roku odbył się w szkole pierwszy egzamin dojrzałości.

Ze względu na skrócenie nauki w Liceum do 3 lat zaistniała konieczność powołania Gimnazjum. 1 września 2002 roku została powołana przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej III klasa Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Natomiast od roku szkolnego 2003/2004 Gimnazjum miało ciąg trzech klas I ? III. Dyrektorem Gimnazjum została również pani Urszula Śliwa-Gluza.

Od 1 września 2004 r. obie Szkoły zostały przeniesione do innych obiektów. Nauka odbywała się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szczyrku-Biłej przy ul. Górskiej 104, a internat usytuowano w pomieszczeniach Domu Wczasowego "Siemion" w Szczyrku przy ul. Poziomkowej 14.

Dzięki staraniom i środkom finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, zostały wyremontowane i zmodernizowane budynki po Schronisku Młodzieżowym w Buczkowicach przy ul. Grunwaldzkiej 220, gdzie od 1 listopada 2006 r. zapoczątkowała działalność dydaktyczną Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk oraz internat dla uczniów Szkoły.


Od 1 września 2010 r. dyrektorem obu tych placówek jest pan Jarosław Konior, wieloletni dyrektor szkoły w Hecznarowicach, były skoczek i aktualny trener skoków narciarskich oraz kombinacji norweskiej w klubie LKS Klimczok Bystra.

W związku z reorganizacją placówki od dnia 1 września 2011 r., obie szkoły - zarówno Gimnazjum, jak i Liceum - są szkołami publicznymi, podległymi w całości Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej. Nasza placówka szkoli aktualnie uczniów-zawodników w następujących dyscyplinach sportowych:

  • skoki narciarskie,
  • biegi narciarskie,
  • kombinacja norweska,
  • konkurencje alpejskie.


Organizacja i przebieg kształcenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego stwarzają możliwość uczącej się w niej młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności sportowych na kolejnych poziomach edukacji, a jej absolwentom daje szansę kontynuowania nauki na Akademii Wychowania Fizycznego lub innych wyższych uczelniach. W okresie swej działalności Szkoła Mistrzostwa Sportowego wyszkoliła wielu znanych zawodników, którzy jako reprezentanci Polski uczestniczyli w Olimpiadach, Mistrzostwach Świata, czy Europy. O wysokim poziomie sportowym Szkoły świadczą również osiągnięcia i zdobyte w ostatnich latach medale na prestiżowych zawodach krajowych i międzynarodowych.

Nasi zawodnicy objęci są fachową opieką trenerską przy wsparciu psychologa, fizjologa i dietetyka sportu. Chcąc osiągać znaczące rezultaty w sporcie wyczynowym należy dążyć do poprawy bazy treningowej, a tym samym podążać za najlepszymi przykładami z Austrii czy Norwegii. W celu poprawienia bazy i wspomożenia procesu treningowego, chcielibyśmy wybudować przy szkole salę gimnastyczną, wraz z siłownią i odnową biologiczną. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że szkoła i internat mieszczą się w starych, wyeksploatowanych technicznie budynkach, musimy je systematycznie remontować i modernizować w celu zapewnienia naszym uczniom, jak najlepszych warunków bytowania i nauczania. Dążymy do nieustannego rozwoju szkoły, by przyciągnąć do niej najlepszych młodych zawodników z kraju i zagranicy.


W związku z wcześniej wspomnianą reorganizacją szkoły od dnia 1 września 2011 r. w skład placówki weszło również Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Hondrasik" w Szczyrku. Powiatowy Zespół Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk składa się więc z:

  • Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk,
  • Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk,
  • Internatu,
  • Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Hondrasik" w Szczyrku przy ul. Sportowej 2.
     

Ostatnie lata funkcjonowania placówki przyniosły wiele sukcesów sportowych, wśród których najważniejsze to:
- Mistrzostwo Świata Juniorów Jakuba Wolnego i drużyny z uczniami SMS Szczyrk w składzie,
- Medal olimpijski Stefana Huli oraz udział w Igrzyskach Olimpijskich w Soczi i Pjongczangu 9 absolwentów szkoły.

Ze szkoleniowego punktu widzenia istotną rolę odegrały przyjazdy do szkoły słynnego trenera skoków narciarskich Hannu Lepistoe.

SMS Szczyrk nawiązała ponadto współpracę ze szkołą sportową z Człuchowa, gdzie odbywają się obozy letnie naszych uczniów.

Szkołę odwiedził początkiem 2018 roku Prezydent RP Andrzej Duda, wizytę złożyła ponadto małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

W 2018 r. rozpoczęła się, a w 2019 r. zakończyła budowa nowoczesnej hali sportowej wraz z niezbędnym zapleczem, przeprowadzono także istotne remonty w szkolnym Internacie oraz na terenie przy placówce.

Od roku szkolnego 2019/2020 po raz pierwszy uruchomiona została Szkoła Podstawowa, która prócz Liceum składa się obecnie na Powiatowy Zespół Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk.


Na przestrzeni ostatnich lat realizowano projekty unijne - "Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk" i "Kluczowi - cyfrowi". Odbyły się dodatkowe zajęcia dla uczniów, pozyskano również sprzęt na wyposażenie placówki, m.in. komputery, laptopy, tablice interaktywne.

Sponsorzy
Partnerzy